Započali jsme spolupráci s neziskovou organizací Za jeden provaz z.s.

V letošním roce jsme odstartovali spolupráci s českotřebovskou organizací Za jeden provaz z.s.! Díky tomu můžeme navázat na naši charitativní činnost z minulých let. V letošním roce přicházíme s akcí Za jeden provaz pro Verunku, kdy budeme pomáhat těžce nemocné mladé dívce z Kozlova u České Třebové. Společně kromě charity připrávíme také sportovní dětský den, který bude probíhat během celého streetballového turnaje!

Spolek Za jeden provaz a jeho činnost představuje jeho předsedkyně Anna Borková:

Za jeden provaz, z.s. v roce 2018 slaví 10. výročí činnosti. Za toto dlouhé období jsme zorganizovali 9 ročníků Podzimního benefičního plesu, 3 ročníky Benefičního notování a nespočet workshopů a dalších akcí. Pravidelně spolupracujeme s Týdenním stacionářem na Lhotce, s Domovem pro seniory v Bezděkově a s Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež v Borku. Naše pomoc je tedy vždy situována pouze do organizací v České Třebové. Cílem spolku je propojovat různé sociální skupiny a především umět táhnout za jeden provaz. Propojujeme studenty českotřebovského gymnázia s handicapovanými, seniory a romskými dětmi. Chceme, aby současná generace náctiletých měla možnost na vlastní kůži zažít konfrontaci s vybranými sociálními skupinami a měla také možnost zblízka poznat jejich běžný život. Program workshopů přizpůsobujeme cílové skupině.

Podzimní benefiční ples je vrcholem každého kalendářního roku pro náš spolek. Výtěžek plesu byl v 8 případech věnován výše uvedeným organizacím, jeden ročník jsme věnovali jednotlivcům. Jmenujme například zakoupení masážního křesla pro Týdenní stacionář, antidekubitní matrace pro Domov pro seniory či sportovní koutek pro Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ale bylo toho mnohem více. Na tomto místě je třeba poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podílí na spolupráci se spolkem, a to především v souvislosti s plesem. Spolek by ale nemohl existovat bez finanční podpory města Česká Třebová, děkujeme za tuto formu podpory.

Dovolte mi, abych zmínila dvě důležité osoby, které jsou spjaté se spolkem, jsou jimi Zuzana Kupková, zakladatelka organizace a bývalá předsedkyně, a Magda Frišová, též bývalá předsedkyně. Za těmito ženami je obrovský kus práce.

V současné době má spolek 8 členů. Moc si vážíme toho, že máme mezi sebou 3 současné studenty českotřebovského gymnázia. Chceme, aby spolek žil svým životem a neustále se omlazoval.

Na úplný závěr bych ráda dodala, že veškerá činnost, kterou spolek vyvíjí, je založena na dobrovolnosti. Jedinou odměnou nám jsou úsměvy na tvářích lidí, se kterými se setkáváme a kterým pomáháme. A věřte, že to je mnohem více než kterákoli finanční odměna.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.