Charitativní akce:

Společně pomáháme Kačence!!!

 

PRÁTELÉ, KAMARÁDI, BALLERS! Díky vám všem se nám v posledních 3 letech na Streetballhus podařilo vybrat parádních 130 tisíc Kč pro hendikepované děti Lukáška, Verunku a pro děti trpící hemofílií! I letos se společně s neziskovou organizací Každý koš pomáhá, Zlatým podrazem a Národním basketbalovým muzeem pokusíme na úspěšné sbírky navázat. Tentokrát bude charitativní sbírka zaměřena na pomoc hendikepované Kačence.

Navážeme na loňské promítání Zlatého podrazu a letos, v předvečer letošního ročníku Streetballhus budeme promítat v místě konání turnaje film Space Jam. Vstupné bude dobrovolné a celkový výtěžek půjde na charitativní sbírku Společně pomáháme Kačence, která se uskuteční v sobotu během DEKSTONE STREETBALLHUS #23: BER TO OSOBNĚ!

Popis není dostupný.

Společně pomáháme Kačence  je veřejná sbírka, která se snaží získat dostatek finančních prostředků na velice náročnou a drahou léčbu ale také ulehčení každodenního života osmileté Kačenky.

Kačka se narodila v září 2013. Její hlavní diagnózou je Dětská Mozková Obrna. Jedná se o postižení motorických oblastí mozku, což má za následek opoždění pohybového vývoje. Kačka sama nechodí. K této diagnóze je přidružen centrální hypotonický syndrom s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem s těžkým opožděním jak v motorické, tak mentální složce. Další přidruženou diagnózou je postižení centra rovnováhy, což má za následek nestabilitu při chůzi a potažmo pády.

Celý vývoj je díky centrálnímu postižení  opožděn a s tím souvisí i vývoj řeči. Kačka dodnes nemluví.

Potýká se také s problémy kvůli nesnadnému začleňování se do společnosti.

Vzhledem k tomu, že je svalstvo velmi ochablé, je nutné celoživotní cvičení jak doma, tak  při rehabilitačních pobytech i při ambulantních rehabilitacích.

Vaši pomoc by rodiče využili na kurz hipoterapie, na akupunkturu jako doplněk při pobytu v lázních, popřípadě by využili neurorehabilitaci u Bc. Soviše zde v České Třebové. A Kačka by si přála i nový vozík, který ji teď již nevyhovuje.

Je třeba ho stále vést a rozvíjet ve všech oblastech, pracovat nejen na jemné a hrubé motorice, ale také na rozvoji řeči, sebeobsluze, porozumění a sociálním kontaktu.

A protože všichni víme, že nejjednodušší je hodit pár korun do pokladničky, budeme se moci potkat v pátek 9. 7. na promítání filmu Space Jam přímo v areálu gymnázia od 21.30 a následně v sobotu 10. 7. od 10h na 23. ročníku StreetbalPopis není dostupný.lhus. V rámci akce se odehraje charitativní exhibičních zápas našich bývalých a současných patronů. Za každý vstřelený bod věnujeme do sbírky 50 Kč a to samé  můžete udělat i vy, dle vlastního uvážení přispět na dobrou věc. Celý den budeme na místě jako vy a všichni ostatní. Bude to velká zábava, přijďte s dětmi, můžete si zasportovat nebo jen tak si s námi popovídat.

Děkujeme všem, kteří se podílí na organizaci sbírky. A především děkujeme vám, dárcům, že jste se s námi zapojili nebo se do sbírky chystáte zapojit!

Tým organizátorů STREETBALLHUS a Každý koš pomáhá