03_Ze_zapasu

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde